Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

 Yazı İşleri Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir:

 

yes  Dairemizin kurum içi ve kurum dışı yazışmaları.

yes  Personel özlük dosyalama işlemleri.

yes  Birimlerin tüm arşiv işlemlerini yürütmek.

İdari Personel
Yukarı Çık