Yapım ve Onarım Şube Müdürlüğü

 

Yapım İşlerinin ihalesi yapılıp kesinleştikten sonra, işin uygulama projesi, İhaleyi alan firmanın teklif mektubu, idari şartname, yapım işleri genel şartnamesi, sözleşme vb. evrakları içeren dosya Daire Başkanlığı tarafından Yapım Şube Müdürlüğüne verilir.

   Yapım Şube Müdürlüğü, verilen dosyaya göre İşyeri teslimi yaparak işe başlatır. Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğine göre işlerin denetimini yapar. İşin bitiminde geçici ve kesin kabul teklif belgelerini düzenleyerek Daire Başkanlığına iletir.            

   Yapım Şube Müdürlüğü’nde çalışan personelin görevleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir
            
            yes  İhalesi ve Sözleşmesi yapılan yapım işlerinin yer teslimini yapmak
            yes  İdarece verilen uygulama projelerinin tatbiki yönünden incelemesini yapmak
            yes  İş programını hazırlatmak
            yes  Yapım işlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak
            yes  Yapılan işlerin hak edişlerini düzenlemek
            yes  Kesin hak edişleri düzenlemek
            yes  Kesin hesapları incelemek

 

İdari Personel
Yukarı Çık