Bütçe ve Mali İşler Şube Müdürlüğünün Görevleri

Daire Başkanlığının talimatları doğrultusunda;

 

 • Yatırım bütçesi ile ilgili harcamaların takibi, varsa gerekli ödenek aktarımlarının yapılması için belgelerin düzenlenerek onaya sunulması
 • Valilik brifing raporlarının hazırlanması
 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması
 • Yatırım, İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanması
 • Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) ile ilgili işlemlerin takibi
 • Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KAYA) ile ilgili işlemlerin takibi
 • Hesap aktarımları ile ilgili işlemlerin takibi
 • Üniversitemize ait fiziki alan tablolarının güncellenmesi
 • Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilecek olan yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili işlemlerin yapılması ve organizasyonu
 • Birim personellerine ait maaş, yolluk, ek ödemeler, sosyal güvenlik ödemeleri, özlük hakları vb. ile ilgili harcamaların ödeme emir belgelerinin düzenlenerek onaya gönderilmesi
 • Her türlü tahakkuk işlemlerinin yapılması
 • Daire başkanlığınca koordinasyonu gerektirecek vb. işlerin yapılması
İdari Personel
Fotoğraf Albümü
Yukarı Çık